I hovedreglen arrangerer vi en guidet tur i Sandbæk Plantage den første lørdag i hver måned. Vi mødes ved P-pladsen til hestetrailere kl. 10 og rider en tur på ca. 8 km. Turen inkluderer fri leg på trec-banen. Bagefter er der pausefold og bord-bænkesæt og dermed mulighed for hygge med medbragt kaffe, sandwich eller lignende. Tjek Facebooksiden for eventuelle aflysninger af turen – og følg ridestiskiltene, hvis du tager derop alene.

Allerede afholdte arrangementer:

Indbydelse til generalforsamling og medlemsmøde
Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19:00
Skjern Rideklub, Skyggehusvej 2A,6900 Skjern

Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring.
§ 3. Medlemskreds

Stk. 5. Klubber og andre foreninger, der støtter foreningens formål, kan opnå gruppemedlemsskab. De betaler et kontingent på 1.000 kr. årligt og har én stemme på generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:
Stk. 5. Klubber, stalde og andre grupper, der støtter foreningens formål, kan opnå gruppemedlemsskab.
Grupper med over 50 medlemmer betaler 500 kr. årligt, og grupper med op til 50 medlemmer betaler 250 kr. årligt.
Grupper modtager samme information og tilbud som enkeltmedlemmer.
Gruppemedlemsskab giver 1 stemme til generalforsamlingen.
Det er kun individuelle medlemmer, som er valgbare til bestyrelsen.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret: 50 kr årligt.

7. Godkendelse af budget

8. Valg af 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg er bestyrelsesmedlem og formand Kim Clausen og bestyrelsesmedlem og kasserer Peter Barner-Rasmussen. Begge er villige til genvalg.
På valg er suppleant Connie Brun Schmidt og Nina Plester. Begge er villige til genvalg.

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
På valg er revisor Helga Rude Nielsen og revisor Dorrit Thøstesen samt revisorsuppleant Tinna Slebsager. Alle er villige til genvalg.

10. Eventuelt

Foreningen giver kaffe og kage.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget på merete.hanoi@gmail.com senest onsdag den 15. marts

Tilmelding til merete.hanoi@gmail.com senest onsdag den 29. marts kl. 19:00.

Det følgende relaterer sig til Ridespor RKSK’s generalforsamling i 2020:

På generalforsamlingen vil du få en gennemgang af den brugerundersøgelse Ridespor i RKSK har foretaget om ridemuligheder og -ønsker blandt foreningens medlemmer.

Du får et sammenskriv her:

——

Aktuelt fokuserer vi på konkrete, lokale initiativer. Vi hjælper til med, at man danner lokale ridelaug omkring konkrete geografiske områder, hvor det er muligt at forbedre mulighederne for at ride i naturen. Det foregår bl.a. gennem Facebookgrupper, se fx https://www.facebook.com/groups/2497248493659523

Også på landsplan går udviklingen i retning af at udvikle lokale ridelaug, der kan forestå anlæg og vedligeholdelse af lokale ridespor, se fx https://www.ridespor-danmark.dk/

Ridespor i RKSK deltog i Friluftsrådet Midtvestjyllands årsmøde på Harrild Hede og er gået med i en temagruppe under Friluftsrådet, der skal arbejde med ridemulighederne i området.

Categories:

Tags:

One response

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Om dette websted

Dette er et sted hvor der kan være en debat om Ridespor

Seneste indlæg
Seneste kommentarer