Foreningen ønsker at fremme mulighederne for at ride i naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune til gavn for både bosætning, turisme og erhverv inden for hestesektoren.

Foreningen arbejder for:

a. sammenhængende og markerede rideruter mellem områder, hvor ridning er tilladt.

b. anlæg af ride- vandreruter i form af trampespor langs eksisterende og nye cykel-, naturstier o.l.

c. forbedret adgang til områder, hvor der ikke umiddelbart er adgang for ryttere.

d. at fremme kendskabet til god ridekultur.

e. at Ringkøbing-Skjern bliver en hestekommune, som tiltrækker rideturister, ryttere, stutterier, trænere, hesteejere mv.

Baggrund

Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune blev dannet på initiativ fra Ringkøbing-Skjern Kommune’s udviklingsafdeling.

I 2015 havde afdelingen udarbejdet en rapport om rideturisme. Det blev dokumenteret, at der var et betydeligt potentiale i turisme med speciel interesse i ridning. Det fremgik, at turisterne vurderede kommunens riderutenet som usammenhængende, utilstrækkeligt, ikke markedsført og skiltningen mangelfuld.

Rapporten fremhævede, at der var et betydeligt potentiale for bosætning og erhvervsudvikling i at opbygge en ridevenlig kommune. En økonomisk analyse havde påvist, at for hver ca. 10 heste i et område blev der skabt ét fuldtidsjob. Naturens Rige rummer fremragende rideterræn, og lokale ejendomsmæglere fremhæver staldfaciliteter og marker som fordelagtige, når de skal sælge en landejendom i kommunen.

På den baggrund anbefalede rapporten, at der skulle ”etableres en rådgivende, lokalkendt og frivillig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for rideturisterhvervet og ridesporten samt naturryttere til drift og vedligehold af ruterne.”

Kommunens udviklingsafdeling arrangerede derefter en inspirationstur til Riderute Thy, hvor de involverede kommuner og turistforeninger i samarbejde med Naturstyrelsen har etableret ca 100 km. markeret riderute gennem et naturskønt område og med hø-hoteller og faciliteter.

Den lokale islandshesteklub Skári havde folk med på turen, og de tog ideen op. Efter nogen forberedelse kaldte de sammen til en stiftende generalforsamling, og kommunen lagde lokaler til og gav en middag.

Foreningen Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune blev stiftet den 14. juni 2016 og har siden arbejdet ad mange veje på at gøre Naturens Rige hestevenlig.

De første år forsøgte foreningen i forskellige omgange og på forskellige måder at vinde gehør i kommunen på det politiske og administrative område. Vi mødte megen velvilje, men mindre konkret medspil.

Fra 2019 har vi ændret strategi og går nu efter lokale og konkrete indsatser, især koncentreret om konkrete og potentielle stisystemer og de kommunale skove.

Helt aktuelt arbejder vi sammen med kommunen om ridespor og en TREC-bane i den kommunale plantage Sandbæk. Arbejdet er organiseret gennem en Facebook-gruppe, der samler ryttere og hestefolk i lokalområdet.