På siden her kan du følge med i det arbejde Ridespor i RKSK gør for at sikre bedre ridemuligheder i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vi arbejder kontinuerligt på at skubbe på for bedre ridemuligheder for at ride sikkert ud i Naturens Rige/Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvis du vil opdateres på vores arbejde eller har lyst til at deltage aktivt i f.eks. at indtegne sikre rideruter, guide en tur i dit nærområde eller lignende, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen (se kontaktinfo under “bestyrelse”). Du finder også en opdatering i formandens beretning, der ligger under referatet fra den seneste generalforsamling.

Forud for kommunalvalget 2021 har bestyrelsen sendt et åbent brev til alle 94 opstillede kandidater til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I brevet har vi bedt politikerne forholde sig til 5 spørgsmål om ridemulighederne i Naturens Rige – baseret på den medlemsundersøgelse, vi lavede i forsommeren 2021.

Kommunalvalg 16.november 2021. 

5 naturrytter-spørgsmål til politikerne om ridning i Naturens Rige. 

Hvem skal man stemme på, hvis man som naturrytter gerne vil have bedre muligheder for at ride i Naturens Rige? 

Ridespor-RKSK har på baggrund af en undersøgelse om medlemmernes problemer i forbindelse med at ride i Naturens Rige formuleret 5 spørgsmål og sendt dem til de politikere, der stiller op ved kommunalvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Her kan du læse svarene. God fornøjelse. 

Ridespor RKSK sendte spørgsmålene ud til de politikere og kandidater vi kunne finde mailadresser på. Vi sendte også spørgsmålene til de politiske partier.  

Vi spurgte. Hvordan er jeres holdning til følgende spørgsmål? 

1) …at der udarbejdes et kort over ride mulighederne i Naturens Rige. 

2) … at rytternes sikkerhed i trafikken forbedres 

3) … at kommunens egne skove gøres mere venlige over for ryttere. 

4. … at ridning indgår i kommunens friluftsplanlægning . 

5. … at der etableres en “Riderute Naturens Rige”. 

Svar fra byrådskandidaterne 

Nogle politikere har besvaret spørgsmålene som en helhed : 

Niels Rasmussen (SF): Jeg kan bakke op om alle de forslag/initiativer I lægger op til i spørgsmålene. 

Jeg synes, det er gode initiativer, som kan være med til at udvikle turismen på et bæredygtigt grundlag og kan være med til at tiltrække en helt ny type turister. Det vil også være et positivt indspark i vores bosætningspolitik i bestræbelserne på at tiltrække nye borgere, hvilket vi i høj grad har brug for. Og så vil det give et bedre tilbud til de borgere, der allerede bor her. 

Jacob Daniel Leinum (KD): Jeg kan sige ja til alle 5 spm; det vil jeg gerne arbejde for 

Jørgen Byskov (DF): Jeg har ikke svaret punktvis, men kommet med et forslag til hvordan vi kan fremme kendskabet til ridning i Naturen 

For det første er jeg meget imponeret over jeres store gejst og engagement. 

Jeg vil rigtig gerne være med til at videreudvikle kendskabet til ridesporten i Ringkøbing – Skjern.  Jeg tror, at man kan få mange uopdagede oplevelser af Naturens Rige på hesteryg. 

Jeg vil derfor foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af de forskellige parter. Arbejdsgruppen, kunne bestå af rytter, motionister, skovejer, skovfoged og kommunen.  Jeg tror, nemlig at et sådant projekt skal komme nedefra.  Jeg ser derfor overordnet positivt på jeres forslag. 

Lad os tage dialogen og sammen finde nogle gode ridestier her i Naturens Rige. 

Gitte Kjeldsen (V): Kære Ridespor. 

I har spurgt til min holdning til ridemuligheder i Ringkøbing Skjern kommune. 

Jeg er selv gammel rytter, har haft heste i mange år både på rideskole og på min 

tidligere bopæl i Tranmose ved Velling Plantage. 

I alle årene har jeg nydt at ride i skoven og ved fjorden. 

Min oplevelse har næsten altid været, at vi er velkomne til hest under forudsætning af, at vi optræder hensynsfuldt. 

Det er fantastisk, hvor tæt vi kan komme på rådyr o.lign. når vi er til hest, dyrene bliver ikke skræmte og løber, når de hører hestehove. 

Det er vigtigt at ryttere er bevidste om måden de færdes på, dvs behandler veje og stier med respekt for de, der bor der. Hestehove laver let huller i gruset på vejene, det irriterer folk, der skal køre der dagligt, altså er det klogt at ride i midterrabatten eller helt ude i siden, det generer ingen. 

Skulle man få lyst til at lukke helt op for den ene hestekraft – og det får man – skal man lige tænke over, hvor man gør det, en blød skovsti ser noget medtaget ud efter sådan en galop og det gør ejere sure, forståeligt nok. 

Når man rider ved fjorden, kommer vi tæt på gående, mange bliver bange, så prøv at ride oppe på skrænten, der er bedre plads og bedre udsigt. 

Edvard Rasmussen (KD):  

Undertegnede er ny heste ejer og deraf interesseret i emnet, på nogle lokaliteter er der allerede ridespor. Et samlet kort kan vel ansøges af kommunen som må svare om der kan bidrages derfra. Jeg er selv lodsejer og ser ikke et problem i at heste benyttes i kanten af marken, på de fleste tider af året. Lodsejere tæt på rideskoler o.lign  skal nok spørges først. 

Helene Højmark (Konservative): 

Der er mange spørgsmål, vi som kandidater skal tage stilling til i øjeblikket:-) 

Mit korte svar er, at bliver jeg valgt, vil jeg helt afgjort tale jeres sag. Heste og natur hænger rigtig godt sammen, og en mere bruger- og turistvenlig information, vil da kun være til gavn for både hundeluftere, mountainbikere og ryttere. 

Andre har besvaret spørgsmålene enkeltvis: 

1) ...at der udarbejdes et kort over ride mulighederne i Naturens Rige. 

Søren Elbæk (S 🙂 1. Ja, der mangler et kort. Vi ved fra utallige andre sammenhænge, at popularitet ofte er afhængig af tilgængelighed og enkelhed. 

Hans Pedersen (KD): 1. God idé   

Lisa Odgaard Thomsen (Nye Borgerlige): 1. Det er som udgangspunkt en god idé. Jeg mener dog ikke at dette alene bør ligge i kommunal regi, men udarbejdes i fællesskab f.eks mellem Ridespor, Rideklubber, turistforeninger, og kommunen 

Dan K. Jørgensen (Nye Borgerlige) : 1. Der bør udarbejdes et ridekort, evt. på allerede eksisterende kort fx løberuter, o-løbs kort. Rideruter kan angives med anden farve og skriblet hvis sammenfald med ruter til andet brug. 

Bjarne Mikkelsen (Fjordlisten) 1. Ja, det lyder bestemt som en god ide 

Gitte Kjeldsen (V) 1. Det bør være muligt at udarbejde et kort over ride muligheder i kommunen, vi bruger heldigvis mange penge på at give folk adgang til mange aktiviteter, ridning er også en del af det. 

2)  … at rytternes sikkerhed i trafikken forbedres 

Søren Elbæk (S 🙂 2. Ja, og det kan ikke medføre store omkostninger 

Hans Pedersen (KD) 2. God idé 

Lisa Odgaard Thomsen (Nye Borgerlige) 2. Trafiksikkerhed bør altid prioriteres. Men jeg mener ikke at speciale ”ridespor” skal prioriteres over f.eks. cykelstier, det bør til gengæld være fuld lovligt at ride på cykelstierne. Ved at udbygge cykelstierne i kommunen, ville det også være en gevinst for ridesporten. 

Dan K. Jørgensen (Nye Borgerlige) Jeg vil endda gå så langt som at sige, at uden for områder der er reguleret af færdselsloven dvs. offroad og i naturen samt i skove bør ridning være tilladt og undtagelsesvis forbudt hvis og KUN hvis særlige hensyn taler derfor. 

Ridning er i trafikken reguleret efter færdselsloven, da en hest betragtes som et køretøj og derfor allerede er reguleret ved lov. Der hvor færdselsloven gælder, kan ikke umiddelbart laves særregler pt.(dog se pkt 2) 

 2. Der bør kigges på om nogle ruter til og fra stald og brugsområde evt. skal mærkes anderledes for at gøre opmærksom på ridning og evt tillade ridning på typer af vej der ikke er tilladt pt. Der vil også være ruter og veje ridning frarådes pga. hest og rytter sikkerhed, og hvor dette ikke kan eller vil blive ændret eller ligefrem skal forbydes. 

Bjarne Mikkelsen (Fjordlisten) 2. Hvis der er steder, hvor der er behov for det, skal I kontakte afdelingen Land, By og Kultur. 

Gitte Kjeldsen (V)  

2. Vi skal helst helt undgå farlige situationer med ryttere og heste. Bruger I ikke allerede rabatter langs med vejene? Jeg har altid redet til fjorden på den måde og det er vel også lovligt og i orden? Det er offentligt. 

3) … at kommunens egne skove gøres mere venlige over for ryttere. 

Søren Elbæk (S:) 3. Ja, der hvor det giver mening. 

Hans Pedersen (KD) 3. God idé 

Lisa Odgaard Thomsen (Nye Borgerlige) 3. Alle ryttere bør være velkommen i alle kommunens skove. Udskiftning af samtlige skilte er dog en stor udgift, men efterhånden som skiltene udskiftes bør dette selvfølgelig være oplyst.  

Jeg kender ikke nok til Sandbæk-modellen eller Rytterlaug, til at kunne udtale mig om det. 

Dan K. Jørgensen (Nye Borgerlige) 3. JA til alle ridespor RKSK anbefalinger. 

Bjarne Mikkelsen (Fjordlisten)  3. Vil det ikke kunne løses ved at der udarbejdes kort som i beskrevet i punkt 1. 

Gitte Kjeldsen (V)  3. Kommunens skove er for os alle, også ryttere. Vi skal alle færdes hensynsfuldt, mange mennesker er bange for heste, så nærkontakt bør undgås. 

4. … at ridning indgår i kommunens friluftsplanlægning . 

Søren Elbæk (S 🙂 4. Ja, det er oplagt 

Hans Pedersen (KD) 4. Dele af det tænker jeg er muligt, jeg er positiv, men skal trækkes af brugere 

Lisa Odgaard Thomsen (Nye Borgerlige) 4. Ridning bør prioriteres på samme niveau, som alt andet sport og friluftsliv. Kommunen bør dog ikke krænke privat ejendomsret ved f.eks. at give dem status af offentlige stier. Ved anlæggelse af nye miljøprojekter bør ALLE interessenter høres 

Dan K. Jørgensen (Nye Borgerlige) 4. ja på samme måde som Mountain bike cykling. 

Bjarne Mikkelsen (Fjordlisten)  4. Der er vist ikke en friluftsplanlægning i RKSK. Det vil nok være en god ide set i relation til RKSK vil være kendt som Naturens Rige, men der bør så indgå løb, stand up padling, mountainbike, ridning og sikkert flere. 

Gitte Kjeldsen (V) 4. Ridning bør indgå i kommunens friluftsplanlægning, da den “motionsform” er lige så sund som alle andre motionsformer og vi ønsker i kommunen øget aktivitet. 

5. … at der etableres en “Riderute Naturens Rige”. 

Søren Elbæk (S 🙂 5. Vi mangler sammenhæng mellem de eksisterende ruter. Hvis det er muligt, skal man arbejde hen imod en sammenhæng mellem alle kommunens ruter. 

Hans Pedersen (KD) 5. kommer jeg ikke til at prioriterer frem for andre behov/ønsker 

Lisa Odgaard Thomsen (Nye Borgerlige) 5. Som skrevet ovenfor bør ridning prioriteres på samme niveau som andre sportsgrene, men om der skal gives tilskud til rideruter er jeg ikke sikker på. Tænker at tilskud til sportshaller og idrætsanlæg skal sidestilles med rideklubber 

Dan K. Jørgensen (Nye Borgerlige) 5. Jeg vil ligestille ridning med Mountain bike cykling og hvis kommune driver cykelruter MBT så bør den på samme måde drive rideruter med evt. skiltning og kort til rådighed. 

Dog vil jeg som bemærkning sige at der desværre ikke er mange turister der selv medbringer heste på samme måde som cykler, derfor er potentialet for at blive en stor ride kommune, begrænset og der bør laves en rapport for hvor stor denne sport er, baseret på antal udefrakommende heste og antal ridende heste i kommunen både turist turer samt almindelig ridning (hygge ridning fra eget eller lånt stald fast i kommunen) Ligeledes er det bare sådan at det må påregnes at man ikke alle steder bare kan ride fra stald til natur og evt. transport via trailer er nødvendig. Der må man vælge hvor man vil have sin hest opstaldet og hvad muligheder der er der. 

Dette er mit umiddelbare svar med den viden der var tilgængeligt på svar tidspunktet. Men I må invitere på nogle rideture rundt og belyse problemerne. Ja jeg kan ride, men er lidt rusten og i invitere bare. 

Bjarne Mikkelsen (Fjordlisten) 5. En god ide, men er det så ikke en organisation som Ridespor, der bør komme med et forslag? 

Gitte Kjeldsen (V) 5. I alle haller og alle motionsformer er meget baseret på frivilligt arbejde, det bliver nok også nødvendigt her. Kommunen bør bidrage til “Riderute Naturens Rige”, men vedligehold af stierne bør inddrage frivillige brugere i høj grad, som i andre sportsgrene. Rideruten vil være attraktiv og vigtigt for alle borgere, der har heste og evt. for lidt turister. 

Jeg mener at det er et rimeligt ønske og jeg vil arbejde for at det bliver realiseret. 

Ps. Husk at ejerne af skovens velvilje meget handler om oplysning og jeres hensynsfuldhed i skoven, der skal bare en dårlig sag til at ødelægge tilladelsen. 

Her kan du læse brevet, vi sendte til politikerne:

– og du kan læse den pressemeddelelse, vi efterfølgende udsendte til lokale medier her.

Endelig kan du læse de overordnede konklusioner og besvarelser på medlemsundersøgelsen her:

Det er ’sæson’ for landbrugsarbejde året rundt, så derfor er det en faktor der skal tænkes med i alle ture