Vi er en kreds af ryttere og hesteaktører med interesse for ridning i naturen, som har dannet en forening med det formål at fremme mulighederne for at ride i Naturens Rige i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det vil gavne både bosætning, turisme og erhverv inden for hestesektoren – foruden selvfølgelig at give os alle nogle gode naturoplevelser.

Foreningen arbejder tæt sammen med kommunen.

Vi vil også gerne byde dig velkommen i foreningen.

Du kan melde dig ind under fanen “Indmeldelse”. Det koster kun 50 kr. om året, så er du med til at arbejde for flere og bedre rideruter i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I det daglige kommunikerer vi fortrinsvist via Facebooksiden Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune så tjek den – og følg os der 🙂