Aktiviteter

Generalforsamlingen 2021 afholdes den 18. august kl. 19.00 på Ringkøbing Rideklub, Vesttarpvej 7, 6950 Ringkøbing.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget på
peterbarnerrasmussen@gmail.com senest tirsdag den 9. august kl. 19:00.
Tilmelding til berit@heden-net.dk senest tirsdag den 9. august kl. 19:00.

Dagsorden til generalforsamlingen iht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring.
  § 3. Medlemskreds

  Stk. 5. Klubber og andre foreninger, der støtter foreningens formål, kan opnå gruppemedlemsskab. De
  betaler et kontingent på 1.000 kr. årligt og har én stemme på generalforsamlingen.
  Foreslås ændret til:
  Stk. 5. Klubber, stalde og andre grupper, der støtter foreningens formål, kan opnå gruppemedlemsskab.
  Grupper med over 50 medlemmer betaler 500 kr. årligt, og grupper med op til 50 medlemmer betaler 250
  kr. årligt.
  Grupper modtager samme information og tilbud som enkeltmedlemmer.
  Gruppemedlemsskab giver 1 stemme til generalforsamlingen.
  Det er kun individuelle medlemmer, som er valgbare til bestyrelsen.
 6. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret: 50 kr. årligt.
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  På valg er bestyrelsesmedlem og formand Kim Clausen og bestyrelsesmedlem og kasserer Peter
  Barner-Rasmussen. Begge er villige til genvalg.
  På valg er suppleant Connie Brun Schmidt og Nina Plester. Begge er villige til genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  På valg er revisor Helga Rude Nielsen og revisor Dorrit Thøstesen samt revisorsuppleant Tinna Slebsager. Alle er villige til genvalg.
 10. Eventuelt
  Foreningen giver kaffe og kage.

 1. Medlemsmøde
  Efter generalforsamlingen præsenteres og diskuteres foreningens medlemsundersøgelse.
  Resultater og oplæg sendes til medlemmerne i uge 31.
  Undersøgelsens resultater bliver lagt til grund ved et panelmøde med politikere, embedsmænd og andre interessenter slut september eller start oktober.
 2. Blandt de besvarende medlemmer udtrækkes vinderen af en boks med ridetaske og 6 poser godbidder, sponsoreret af Nordic Horse.
 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget på
  peterbarnerrasmussen@gmail.com senest tirsdag den 9. august kl. 19:00.

 4. Tilmelding til berit@heden-net.dk senest tirsdag den 9. august kl. 19:00.