Nyheder

Det fremgår desværre pt ikke tydeligt af vores website, men der pågår et utrætteligt arbejde i bestyrelsen for at sikre dialogen med kommunen og med andre brugere af det åbne land. Ridespor-RKSK.dk vil meget snart blive opdateret og vil derefter blive holdt ajourført fra sensommeren 2019. Så hold øje med aktiviteter og nyheder her – og gå også ind og følg os på Facebook

Siden generalforsamlingen i juni måned 2016 har foreningen mødes 5 gange!

Der er siden opstart indkøbt en slagleklipper, der skal anvendes til at slå ridespor rundt omkring i kommunen. Vi glæder os allerede til at få den i gang i foråret til glæde for alle os naturryttere. Hvis du har kendskab til et spor eller ridesti, der med fordel kan slåes, så kontakt en af foreningens medlemmer.

Vi arbejder på at blive klar til eventen på Bundsbæk Mølle, se også under fanen “Aktuelt”. Dette hyggelige sammentræf på Bundsbæk Mølle i en juleweekend, handler om at skabe mere presseomtale og opmærksomhed på behovet for at etablere sikre ridestier i vores kommune og så er det jo også bare hyggeligt at mødes med ryttere på alle typer af heste til en hyggelig eftermiddag ved den gamle mølle. Vi håber mange får lys til at deltage. Følg også med på vores facebook side.

Bestyrelsen arbejder løbende med strategier for at styrke samarbejdet med kommunen og for at få bredt budskabet ud om vores foreningen. Ikke mindst arbejdes der på at etablere konkrete ridespor.

Se referat fra seneste generalforsamling

Guide til god rideskik