Bliv medlem

Medlemskab følger kalenderåret og koster 200 kr. om året.
Indbetales på konto nummer: 7670-6284157.